Úvodní stránka / Výuka / FRVŠ 1642/2010

FRVŠ 1642/2010

FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL

Projekt: 1642/2010

Název projektu:  Inovace praktické výuky předmětu Agroklimatologie

Tematický okruh:  F4

Specifikace: a

Řešitel:

Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Spoluřešitel:

Ing. Jan Brotan

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

 

 

 

Projekt je zaměřen na začlenění automatického měřícího systému meteorologických prvků do praktické části výuky předmětu Agroklimatologie na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Pořízená meteorologická stanice se skládá z nosné konstrukce, příslušenství a čidel na měření teploty a vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru, srážkových úhrnů, půdní teploty a vlhkosti, půdního potenciálu a globální radiace. Všechna čidla jsou pak napojena na datalogger (Modulog 0329). Nově pořízená technika je využívána i ve výuce dalších příbuzných a nadstavbových předmětů (Bioklimatologie, Aplikovaná bioklimatologie, Změna klimatu). Motivací projektu bylo vytvořit takové podmínky pro výuku, aby si v průběhu semestru mohli studenti osvojit praktické základy práce s moderní meteorologickou stanicí a díky novému výukovému vybavení alespoň částečně nahradit absenci terénních cvičení. V rámci projektu byl rovněž aktualizován sylabus cvičení předmětu Agroklimatologie a inovována sadavýukových prezentací.

Fotografie z výuky (zimní semestr akademického roku 2010/2011):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ukázka pořízených výukových pomůcek v rámci projektu FRVŠ 1642/2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatická meteorologická stanice umístěná v učebně A49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datalogger -- Modulog 0329.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srážkoměr -- MetOne 370.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čidlo směru a rychlosti větru -- MetOne 034.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiační kryt Al071 (pro čidlo EMS 33) a čidlo k měření globální radiace EMS 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čidlo teploty a vlhkosti vzduchu EMS 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půdní teploměry (Pt 100/8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čidlo půdní vlhkosti -- 10 HS (Decagon Devices, Inc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čidlo půdního potenciálu -- GB.

 

 

 

Ukázka starších výukových pomůcek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rtuťový tlakoměr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemoindikátor (měření směru a rychlosti větru) a ombrograf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice meteorologických přístrojů v učebně A49.