Úvodní stránka / Výuka / FRVŠ 755/2013

FRVŠ 755/2013

FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL

Řešení projektu : 755/2013

Název projektu:  Multimediální podklady pro cvičení předmětu Agroklimatologie

Tematický okruh:  B4

Specifikace: d

Řešitel:

Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

 

Hlavní motivací tohoto projektu bylo zvýšit úroveň vzdělávacího procesu a dosažení vyšší kvalifikovanosti studentů v oblasti efektivní manipulace a zpracování dat vč. automatizace výpočtů, základního statistického hodnocení, tvorby grafických výstupů apod., což budou absolventi schopni uplatnit při následném studiu, tvorbě závěrečných prací a zejména při svém profesním uplatnění.

 
V rámci řešení projektu byla doplněna a zpracována databáze meteorologických dat sloužící k cvičným účelům ve cvičeních předmětu Agroklimatologie a předmětů příbuzných. Dále byla vytvořena sada cvičných příkladů a 14 multimediálních návodů (komentovaná videa zachycující pracovní postup), jak vybrané cvičné příklady řešit. Dále byla provedena aktualizace výukových prezentací. V rámci řešení projektu byla zakoupena a do učebny A 49 nainstalována moderní vizualizační technika v podobě interaktivní tabule a interaktivního projektoru a bylo zorganizováno školení pro práci s interaktivní tabulí pro vyučující z ústavu Agrosystémů a bioklimatologie.

 

Prezentace cvičení

Multimediální návody (ve videu se klik levým tlačítkem myši zvýrazňuje červeně, pravý modře)

Vzorek cvičných dat

 

  

Fotografie z instalace projekční techniky v prostorách učebny A49:

IMG_5123

 

 

Fotografie ze školení práce s multimediální tabulí (učebna A 49):

IMG_5197

 

 

IMG_5195

 

Fotografie z průběhu výuky - cvičení předmětu Agroklimatologie (učebna A 49):

IMG_5317