Úvodní stránka

Název ústavu

217 - Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 083 Fax: +420 545 133 083
E-mail: zalud [at] mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci / Vyučované předměty / Stránky pracoviště

Aktuality

Od 1.1.2021 pracovníci ústavu Agrosystémů a bioklimatologie zahájili řešení mezinárodního projektu s názvem:
" Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve "

více informací naleznete v sekci Mezinárodní projekty.

„„