Úvodní stránka / Zaměstnanci

Vedoucí ústavu

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 083
BA01N5069 (A5.69)
zdenek.zalud@mendelu.cz

Sekretářka ústavu

Zaměstnanci ústavu

Bc. Jan Balek
Programátor a analytik inform. systémů - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 090
jan.balek@mendelu.cz

Mgr. Monika Bláhová
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 094
BA01N5064 (A5.64)
monika.blahova@mendelu.cz

Ing. Martina Dočkalíková
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 110
BA01N3026 (A3.26)
martina.handlirova@mendelu.cz, martina.dockalikova@mendelu.cz

Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 118
BA01N3023 (A3.23)
tamara.dryslova@mendelu.cz

Ing. Jakub Elbl, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 324
BA01N4028 (A4.28), BA01N4029 (A4.29), BA01N4030 (A4.30), BA01N4031 (A4.31)
jakub.elbl@mendelu.cz

Ing. Milan Fischer, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 092
BA01N5063 (A5.63)
milan.fischer@mendelu.cz

Ing. Marcela Hlaváčová
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 089
BA01N5068 (A5.68)
marcela.hlavacova@mendelu.cz

doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 090
BA01N5062 (A5.62)
petr.hlavinka@mendelu.cz

Ing. Martin Houšť, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 115
BA01N3019 (A3.19)
martin.houst@mendelu.cz

Lenka Ježová
Technická pracovnice pro vědu a výzkum - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 108
BA01N3036 (A3.36)
lenka.jezova@mendelu.cz

Ing. František Jurečka
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 090
BA01N5062 (A5.62)
frantisek.jurecka@mendelu.cz

Pavel Kirch
Technický pracovník pro vědu a výzkum - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
pavel.kirch@mendelu.cz

Ing. Karel Klem, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
karel.klem@mendelu.cz

Hana Kolářová
Organizačně-technická pracovnice - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 120
BA01N3029 (A3.29)
hana.kolarova@mendelu.cz

prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 106
BA01N3033 (A3.33)
jan.kren@mendelu.cz

Mgr. Lucie Kudláčková
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
lucie.kudlackova@mendelu.cz

František Lopaur, DiS.
Technický pracovník pro vědu a výzkum - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
frantisek.lopaur@mendelu.cz

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 081
BA01N1045 (A1.45)
vojtech.lukas@mendelu.cz

Ing. et Ing. Jiří Mezera
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
jiri.mezera@mendelu.cz

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 109
BA01N3035 (A3.35)
lubomir.neudert@mendelu.cz

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 119
BA01N3028 (A3.28)
jaroslav.novak@mendelu.cz

Ing. Matěj Orság, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 370
BA01N5068 (A5.68)
matej.orsag@mendelu.cz

Ing. Eva Pohanková, Ph.D.
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 089
BA01N5068 (A5.68)
eva.pohankova@mendelu.cz

Ing. Blanka Procházková, CSc.
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 117
BA01N3022 (A3.22)
blanka.prochazkova@mendelu.cz

Martin Prokeš
Technický pracovník pro vědu a výzkum - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 111
BA01N3025 (A3.25)
martin.prokes@mendelu.cz

Ing. Michal Rábek
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 731 683 379 (mobil)
BA01N3026 (A3.26)
michal.rabek@mendelu.cz

Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 089
daniela.semeradova@mendelu.cz

Vilém Sitte
Technický pracovník pro vědu a výzkum - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 739 148 786 (mobil)
BM01N1001 (ZAB01)
vilem.sitte@mendelu.cz

doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 116
BA01N3020 (A3.20)
vladimir.smutny@mendelu.cz

Jan Syrový
Technický pracovník pro vědu a výzkum - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 732 359 623
BM01N1001 (ZAB01)
jan.syrovy@mendelu.cz

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 080
BA01N5070 (A5.70)
miroslav.trnka@mendelu.cz

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
+420 545 133 083
BA01N5069 (A5.69)
zdenek.zalud@mendelu.cz

Externisté ústavu

prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
Externí školitel - Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Externí školitel - Agronomická fakulta
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav agrosystémů a bioklimatologie
+420 545 134 532
BA04N2025 (B2.25)
qqmare14@node.mendelu.cz

Ing. Petr Širůček
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav agrosystémů a bioklimatologie
qqsiruce@node.mendelu.cz