Úvodní stránka / Informace o ústavu

Informace o ústavu

Ústav agrosystémů a bioklimatologie vznikl v roce 2005 v rámci reorganizace Agronomické fakulty a navazuje na činnost ústavu obecné produkce rostlinné a  oddělení bioklimatologie, které bylo součástí Ústavu aplikované a krajinné ekologie.

 

Ústav agrosystémů a bioklimatologie zajišťuje výuku nejen na Agronomické fakultě, ale i na dalších fakultách MENDELU.

K zajištění odborné výuky a výzkumu má ústav k dispozici:

a)   polní pokusnou stanici na Školním zemědělském podniku v Žabčicích (cca 25 km jižně od Brna) dobře vybavenou pro provádění polních pokusů včetně využívání technologií precizního zemědělství,

b)   biologicko-fyzikální a chemickou laboratoř, ve které se  provádí základní hodnocení vzorků rostlin a půdy, vybrané fyzikální, chemické a biologické analýzy a  příprava vzorků ke speciálním analýzám.

c)  herbologickou laboratoř, v níž je umožněno provádění nádobových pokusů s rostlinami pěstovanými při kontrolovaných světelných a teplotních podmínkách. V laboratorních podmínkách je hodnocena klíčivost semen plevelů. Laboratoř je vybavena fluorescenční kameou využívanou pro hodnocení působení herbicidů a jiných biotických stresů.

c)  mobilní laboratoř pro hodnocení heterogenity stanovištních podmínek (v dodávkovém automobilu Renault Master) vybavenou přijímači satelitní navigace (DGPS Trimble Pathfinder Pro XH se submetrovou přesností, kapesní GPS přijímač se standardní přesností), optickými zařízeními pro sledování spektrálních charakteristik půdy a porostů polních plodin  (multispektrální kamera DuncanTech MS-3100, hyperspektrální sensor Specim Spectral Camera), zařízením pro měření LAI (SunScan od firmy Delta-T), přístroji pro měření utužení půdy (Penetrologger) a vlhkostních půdních charakteristik (W.E.T. sonda); výsledky jsou zpracovávány v GIS prostředí ESRI (ArcInfo, Erdas Imagine).

d)   mobilní laboratoř agroklimatologie sloužící k operativnímu měření     meteorologických prvků na určených stanovištích.

e)  řadu specializovaných agrometeorologických stanic mezi něž patří stanice v Žabčicích (2 stanice), v Polkovicích u Přerova (2 stanice) a v Domanínku (2 stanice), fenologické stanice ve Vranovicích (3 stanice),  Domanínku (1 stanice) a výukovou stanici v areálu MZLU v Arboretu. Přenos dat prostřednictvím sítě internet umožňuje nadstandardní přístup k datům   i pro ostatní pracoviště MZLU v Brně. Mimo to se v rámci mezinárodních projektů podílejí pracovníci ústavu na provádění měření na řadě dalších lokalit v ČR i v zahraničí.

f)    učebny vybavené odpovídající výpočetní a prezentační technikou včetně speciálního software -  ArcGIS a Erdas Imagine od firmy ESRI (pro výuku precizního zemědělství), Agrokrom, REPRO (pro komplexní analýzu hospodaření zemědělských podniků).

Široké experimentální zázemí ústavu je využíváno ke zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací. Odborné zaměření těchto prací obvykle vychází z aktuálně řešených vědeckých projektů, což studentům umožňuje podílet se na výzkumné činnosti. Aktivním a nadaným studentům je ponechána možnost výběru vlastních témat podle studijního nebo očekávaného profesního zaměření.