Úvodní stránka / Doktorandi

Doktorandi

Ing. Juliana Arbelaez Gaviria
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 1. ročník
xarbelae@node.mendelu.cz

Ing. Jakub Bohuslav
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 1. ročník
xbohusl4@node.mendelu.cz

Mensah Caleb
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 4. ročník
xcaleb@node.mendelu.cz

Ing. Petra Dížková
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 1. ročník
xdizkova@node.mendelu.cz

Ing. Tomáš Ghisi
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 1. ročník

Ing. Igor Horniaček
Výzkumník projektu I - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 2. ročník
+420 545 133 110
BA01N3026 (A3.26)

P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 3. ročník
+420 545 133 086
jiri.mezera@mendelu.cz

Mgr. Hana Montagová
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 2. ročník
xmontago@node.mendelu.cz

P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 2. ročník
xopoku@node.mendelu.cz

Ing. Natálie Pernicová
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 1. ročník

Ing. Ján Šimor
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 3. ročník