Úvodní stránka / Doktorandi

Doktorandi

P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 3. ročník

Ing. Igor Horniaček
Výzkumník projektu I - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 1. ročník
+420 545 133 110
BA01N3026 (A3.26)

Výzkumník projektu I - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 2. ročník
+420 545 133 086
jiri.mezera@mendelu.cz

Mgr. Hana Montagová
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 1. ročník

Ing. Emmanuel Opoku
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 1. ročník

P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 2. ročník