Úvodní stránka / Doktorandi

Doktorandi

Ing. Martin Bednařík
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 1. ročník
xbedna33@node.mendelu.cz

Mensah Caleb
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 3. ročník
xcaleb@node.mendelu.cz

Ing. Igor Horniaček
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 1. ročník
xhorniac@node.mendelu.cz

Ing. et Ing. Jiří Mezera
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 2. ročník
jiri.mezera@mendelu.cz

Mgr. Hana Montagová
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 1. ročník
xmontago@node.mendelu.cz

Ing. Ján Šimor
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 2. ročník
xsimor@node.mendelu.cz