Úvodní stránka / Doktorandi

Doktorandi

Mensah Caleb
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná bioklimatologie, 2. ročník
xcaleb@node.mendelu.cz

Ing. et Ing. Jiří Mezera
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 1. ročník
xmezera@node.mendelu.cz

Ing. Ján Šimor
P 41 02  Fytotechnika (AF)
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná produkce rostlinná, 1. ročník
xsimor@node.mendelu.cz